Czy to ostatni dzwonek żeby dochodzić Twoich należności firmowych? O skróceniu okresów przedawnienia roszczeń.

Łukasz Flak        06 kwietnia 2018        Komentarze (0)

Czy ostatnio zaglądałeś do zestawienia Twoich niezapłaconych należności firmowych? Zalecam aby zrobić to możliwie szybko. Obecnie procedowany jest bowiem w sejmie projekt ustawy skracającej terminy przedawnienia roszczeń i wszystko wskazuje na to, że zostanie on wkrótce uchwalony.

Dlaczego miałbyś się tym przejmować? Bo skróci on termin przedawnienia roszczeń o zapłatę również tych należności, których data wymagalności przypadnie przed dniem wejścia w życie w/w zmian przepisów.

Roszczenie przedawnione może być co prawda dochodzone w sądzie, ale uchwalane obecnie przez Sejm przepisy stanowią, że w pozwie trzeba będzie oznaczyć datę przedawnienia danego roszczenia. Jest to o tyle istotne, że do tej pory zarzut przedawnienia brany był przez sąd pod uwagę tylko, jeśli pozwany go zgłosił (tj. sam wyliczył termin przedawnienia i zgłosił sądowi, że chce oddalenia powództwa z uwagi na upływ tego terminu).

Po zmianach dłużnik będzie miał ułatwione zadanie, bowiem odczyta datę przedawnienia z samego pozwu i zapewne skłoni go to do wystąpienia w sądzie o oddalenie roszczenia, lub zaskarżenia wydanego nakazu zapłaty (jeśli sprawa będzie rozpoznawana w trybie, w którym taki nakaz jest wydawany).

W sprawach przeciwko konsumentom zmiany pójdą jeszcze dalej, bowiem sąd z własnej inicjatywy będzie badał, czy roszczenie nie jest przedawnione.

Choć przepisy te jeszcze nie zostały uchwalone przez sejm jest bardzo realne, że zostaną one uchwalone w najbliższym czasie. Potwierdza to także lawina pozwów, ze strony firm windykacyjnych które zalały sądy.

Po uchwaleniu zmian skróceniu ulegnie podstawowy 10-letni termin przedawnienia roszczeń – do 6 lat. Bez zmian pozostanie natomiast 3 letni termin dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. Dla przedsiębiorców nie zmieni się więc w tym zakresie zbyt wiele, ale dobrze się zastanów, czy wszystkie Twoje niezapłacone należności wynikają z prowadzonej przez ciebie działalności gospodarczej?

Skrócony zostanie także termin przedawnienia roszczeń potwierdzonych prawomocnym wyrokiem lub nakazem zapłaty – również z 10 do 6 lat (oprócz stwierdzonych w ten sposób świadczeń okresowych, przy których zostanie utrzymany dotychczasowy, trzyletni termin).

Wszystko to oznacza, że jeśli chcesz ponowić jakąś egzekucję, już najwyższy czas przyjrzeć się dacie wydania orzeczenia przez sąd, aby sprawa się nie przedawniła i żebyś nie stracił możliwości odzyskania Twoich pieniędzy.

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Derek, Flak. Adwokaci Dla Biznesu. Spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Derek, Flak. Adwokaci Dla Biznesu. Spółka partnerska z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kontakt@derekflak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: